استفاده از پروموشن

new
2021-11-13 10:58:13

برای نمایش ویدیو های خود به فالورها میتوانید از قسمت پروموشن استفاده کنید تا مقدار کمی پول هم به آنها برسد (کمترین میزان برای هر بازدید ۰,۰۱هست)

tags : پروموشن