4/20

وایییی جایزه 50 سکه به نفر اول

game and console

PES21
PS4

start date

2021-09-23 14:58:32

end date

2021-09-10 00:00:00

tournament type

league

Description

سریع بریزید تو تا پر نشده حتی اگ یه نفرم بیاد جمعه تورنومنت شروع میشه و جایزه بهش تعلق میگیره🤦 جوایز : جایزه نفر اول : 30 سکه 🥇 نفر دوم: 20 سکه 🥈 نفر سوم : 10 سکه🥉 و نفر اخر : 5 سکه 🎗️ تاریخ مسابقه: جمعه 19 شهریور راس ساعت 8 شب😘

Rewards