8/8

بریزید تو،🤩🤩روم مولتی جایزه دار🤩🤩

game and console

COD
Mobile

start date

2021-08-26 19:32:20

end date

2021-08-27 16:36:04

tournament type

team20

Description

در 2 بازی مسابقه برگزار میشود به این صورت که در روم اول گان آزاد و در روم دوم اسناپ استارت میشود. بعد از پر شدن لینک روم فرستاده میشه. موفق باشید.🌹🌹🌹