🔴خبر از کالاف دیوتی موبایل🔴 مهم

new
2021-11-16 13:40:47

#خبر 
پس از آپدیت کارکتر  Siren  Hydrodynamic باگ خورده و نشون داده نمیشه !

 ⚜️ | فعلا از این کارکتر استفاده نکنید چون مثل قبل احتمال داره بن بشید

 

tags : کالاف موبایل