0/3

🤑روم تک به تک همه چی آزاد🤑 جایزه برنده 10سکه

signup cost : 5.00 coins

game and console

COD
Mobile

start date

2100-09-20 00:00:00

end date

2100-09-21 00:00:00

tournament type

team20

Description

دیر بیای تمومه ها تاریخ مسابقه بعد از اینکه روم پر شد میزارم⬆️نفر اول 10 سکه جایزه و نفر دوم 5سکه این بازی بازنده نداره پس سریع ثبت نام کن⬇️

Rewards