0/100

کاستوم بتل رویال با 80سکه جایزه به نفر اول 🤯

signup cost : 2.00 coins

game and console

COD
Mobile

start date

2100-09-21 00:00:00

end date

2021-09-30 00:00:00

tournament type

team20

Description

کاستوم بتل رویال با 80سکه جایزه به نفر اول 🤯 اگر برنده بشی و قوانین رو رعایت نکرده باشی بهتون سکه داده نمیشود و به نفر دوم داده میشود زمان برگذاری هم پس از پر شدن روم اعلام میشود

Rewards

#1
2